PYLO-HAARLEMMERMEER

is een klein bedrijf wat zich vooral richt op de particulieren markt en klein MKB

Onze diensten bestaan uit :

  • lease blusser een 3 liter schuim
  • leveren van brandblussers zoals, schuim, poeder, CO2 en vetblusser
  • leveren van slangenhaspel
  • leveren pictogrammen die wettelijk opgehangen dienen te zijn bij de blusmiddelen
  • leveren van vluchtladders
  • leveren van optische rookmelders
  • het keuren van allerhande brandblusmiddelen volgens de REOB methode en rijksrichtlijnen

En natuurlijk geven wij voorlichting hoe om te gaan met brandblusmiddelen.