Tips

Juiste blusmiddel

Een beginnende brand in uw woning kunt u vaak zelf blussen. Blus echter alleen zolang u zonder moeite en gevaar kunt wegkomen. Stop dus op tijd met uw bluspoging. Belangrijker is om uzelf en uw huisgenoten in veiligheid te brengen. Bedenk ook dat rook vaak giftig is. Rook inademen is dus levensgevaarlijk!

Waarmee kunt u blussen?

Water
Vaak heeft u aan water genoeg om een beginnend brandje te blussen. Zorg dus voor een tuinslang die lang genoeg is om iedere plaats in de woning te bereiken en houd deze permanent aangesloten op de waterleiding.Heeft u aan de achterkant en voorkant een wateraansluiting zorg er dan voor dat beide slangen elkaar kunnen overlappen.

Brandblusser
Er zijn verschillende soorten brandblussers. Laat uw blusser jaarlijks controleren. Zo weet u zeker dat deze ook echt werkt als u hem nodig heeft. Geeft u zich op bij PYLO-HAARLEMMERMEER dan houden wij bij wanneer er weer gekeurd moet worden. Voor het lease concept wordt dit automatisch gedaan en wordt deze zorg uit uw handen genomen.

Blusdeken
Een blusdeken is een deken van moeilijk brandbaar materiaal. Het is een handig blusmiddel als iemands kleren in brand staan en bij vlam in de pan, of bijvoorbeeld een brandende prullenbak.